ÇELİK KALİTELERİ KALİTE STANDARTLARI HESAPLAMALAR DÖKÜMANLAR FABRİKA KARİYER HABERLER VE MEDYA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız Çevre Politikamız

MMZ’nin çevre tutumu üç ana başlık altında toplanabilir.

1)Geri dönüşüm: Hedefimiz, çeliğin yüksek geri dönüşüme sahip doğasını üretimimizin diğer bölümlerine de yansıtmaktır. Su ve yağ devrelerimizin tamamen kapalı devre olması kayıplara olanak vermez. Ayrıca biyolojik atıklar tesislerimizde arıtılmadan belediye kanalizasyonlarına verilmez.

2)Atık Yönetimi: Atık yönetimi sistemiz, yeni ekipmanların dağıtılmadan önce eskilerinin teslimatını gerektirir. Böylelikle atıkların düzgün bir şekilde ayrıştırıldığından ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirildiğinden emin olabilmekteyiz.

3)Yeşil Çevre: Tesislerimizde içinde yaşadığımız doğaya yüksek düzeyde önem göstermekteyiz. Bu alandaki hedefimiz, yalnızca Türkiye çapında değil, Dünya çapında örnek gösterilecek bir fabrika olmaktır. Bu amaç uğrunda mümkün olan en sağlıklı düzeyde yeşil alan ve hayat, çevre düzenlemelerimize katılmaktadır.